Kenya Childrens Home

Mjölkersättning till adoptionsavdelningen

På Kenya Childrens Home eller Thomas Bernardos House som det fortfarande ibland kallas för inledde Barn i fokus sin hjälp till utsatta barn i Kenya.

Det är på adoptionsavdelningen som vi är med och bekostar en del av mjölkersättningen till de övergivna spädbarnen. Barnen blir senare adopterade av inhemska eller utländska familjer.

KCH är välorganiserat med bla. hygienzoner innan man få komma i kontakt med barnen!