Hoppa till innehåll

Kenya Childrens Home

Mjölkersättning till adoptionsavdelningen

På Kenya Childrens Homes eller Thomas Bernardos House som det fortfarande ibland kallas för inledde Barn i Fokus sin hjälp till utsatta barn i Kenya 2010.

Det är på adoptionsavdelningen som vi varit med och bekostat en del av mjölkersättningen till de övergivna barnen. Vi har bidragit med ca 20 000 kr årligen fram till 2019. Barnen blir senare  förhoppningsvis adopterade av inhemska familjer. Några blir dock kvar och växer upp på barnhemmet. Möjligheten för utländska familjer att adoptera stoppades för några år sedan av staten.

KCH är välorganiserat med bla. hygienzoner innan man få komma i kontakt med barnen!

Minskat behov och Barn i Fokus stora ansträngningar för att kunna finansiera St. Martins School har gjort att vi under 2019 inte alls kunnat bidra med mjölkersättning! 
Sedan 2019 har vi inte kunnat bidra till detta projekt. Så för närvarande ger vi ingen hjälp dit.