St.martins

Här i Mashimoni village som är en del av det stora slumområdet Kibera ligger St. Martins School.

Skolan har haft en fantastisk utveckling sen starten 2007 då några lokala kvinnor med små barn startade Vision mothers women group för att kunna driva en förskola i en liten hyrd lokal. 

Syftet från början var att deras egna barn skulle ha en möjlighet att gå i en skola men utvecklades snart till att bli hela områdets angelägenhet.

Syftet från början var att deras egna barn skulle ha en möjlighet att gå i en skola men utvecklades snart till att bli hela områdets angelägenhet.

Här i Mashimoni village som är en del av det stora slumområdet Kibera ligger St. Martins School. Skolan har haft en fantastisk utveckling sen starten 2007 då några lokala kvinnor med små barn startade Vision mothers women group för att kunna driva en förskola i en liten hyrd lokal. 

Syftet från början var att deras egna barn skulle ha en möjlighet att gå i en skola men utvecklades snart till att bli hela områdets angelägenhet.

När vi mötte Cecilia och de andra kvinnorna och såg deras engagemang blev deras dröm vår.Nu med 300 barn mellan 2 och 15 år i egna lokaler så ser vi att allt är möjligt! Under 2015 blev en ny skoldel med 4-5 nya klassrum färdigbyggd som till största delen finansierades av Barn i Fokus givare!

I början på november 2018 tog för tredja gången en klass på St. Martins grundskole-examen. Tillsammans med våra faddrar försöker vi hjälpa eleverna vidare till Secondary School och högre studier. Med din hjälp så blir det möjligt! St. Martins School        www.gd.se/gastrikland/gavle/gd-gif-seger-ger-skolstart-i-nairobi

Fadder

Genom våra faddrar får skolan regelbundet  in skolavgifter  till driften och ger  fadderbarnet bla. en skoluniform. Vi har pågående projekt för att även de övriga barnen ska få bära skolans uniform bla. minnesgåvorna går dit. Fadderdelen är den nyaste delen av vår verksamhet där du för 175 kr/mån. blir fadder till ett barn som går på St. Martins. Vi har behov av fler faddrar och om du själv vill så kan du välja om fadderbarnet ska vara en flicka eller en pojke och i vilken ålder! 

Hjälpprojektet

Tack vare våra privata givare och företag så kan vi driva hjälpprojektet tillsammans med skolan där mjölken till skollunchen var början på vår hjälp. Toalettbygget och dragningen av vattenledningen till skolan är något som också ingår i Barn i fokus hjälpprojekt. Även inköpen av skoluniformerna, skolbänkarna och andra inventarier till skolan en del av projektet! Sen starten har skolan själv haft ett matprogram men nu är vi också med där och försöker höja kvaliten på maten.

Vi jobbar långsiktigt med skolan och har fått igång ett hälsoprogram för barnen med både sportaktiviteter och hjälp till hälsovård/sjukvård.