Hoppa till innehåll

Skattereduktion vid gåva

Vi har blivit godkända som mottagare för gåvor som ger rätt till skattereduktion för privatpersoner. Beslutet gäller för gåvor från 190916 och framåt.

Årsbeloppet för godkända gåvor måste vara på minst 2000 kr och kan även räknas ihop från olika gåvor till olika godkända mottagare.

Varje enskild gåva måste vara på minst 200 kr för att vara skattereduktionsgrundande.

Som högst ges reduktion på gåvor upp till 12 000 kr och skattereduktionen är på 25% av beloppet vilket gör att den högsta summan som man får tillbaka på skatten är 3000 kr. För att kunna göra skatteavdraget behöver du ha en skattepliktig inkomst och vara bosatt i Sverige.

Du behöver meddela Barn i Fokus dittpersonnummer så att vi efter årsskiftet kan överlämna kontrolluppgifter på godkända gåvor till skattemyndigheterna. Vi kommer också delge givaren samma uppgifter. Skattereduktionen ska sen komma förifylld i er deklaration från skattemyndigheterna.

Hoppas det gick att förstå!

Tommy Jonmuri / Barn i Fokus