Företag

För företag har vi två olika nivåer:

Business partner: minst 10 000 kr under 1 år.  Loga och länk från startsida

Partner: minst 5 000 kr under 1 år. Loga och länk från startsida

Vi välkomnar även mindre gåvor vilket genererar en plats på företagssidan med ert företags namn.

Kontakta oss för mer info

Barn i fokus är en mindre ideell organisation med en ambition att bidra till en förändring till det bättre för utsatta och fattiga barn på ett kostnadseffektivt och säkert sätt! Vi samlar in gåvorna själva och genomför projekten tillsammans med mottagaren. Vårt 90-konto är en bra grund att stå på och vi jobbar hårt för upprätthålla givarens förtroende!

Eftersom vi är relativt små så gör er gåva skillnad direkt. Hos Barn i fokus får företagsgivaren synas och förhoppningen är att ni ska känna er delaktiga i hjälpprojekten.

Vi stöttar Barnens Vänner

RP Förvaltning AB

Ditt företag?