Bli fadder

De flesta av barnen på St. Martins School och Destiny Junior Education Centre kommer från väldigt fattiga familjer så skolorna får inte in så mycket skolavgifter som den skulle behöva. Men tack vare våra faddrar så får dem verksamheten att fungera ändå!

Vi behöver fler faddrar och för 175 kr/månad så blir du personlig fadder till ett barn som går på St. Martins eller Destiny. Om du önskar kan du själv bestämma om det ska vara en pojke eller flicka och i vilken ålder.

Förrutom skolavgiften och skoluniformen så går fadderavgiften till fadderbarnets och familjens behov.

10% av beloppet går till en gemensam pott och ytterligare 10% går till administrativa kostnader för Barn i Fokus.