Ge en gåva

Engångsgåva:

Plusgiro 90 02 78-3

Bankgiro 900-2783

Swish 9002783

Bli Fadder

För 175 kronor i månaden blir du personlig fadder till en flicka eller pojke från Kibera som går på St.Martins School eller från Mathare och skolan Destiny Junior Education Centre.

Du kan själv välja om du vill stödja en pojke eller flicka.

Månadsgivare