Destiny Junior Education Centre

Destiny är en grundskola från slumområdet Mathare med ca 300 barn. Vi stöder skolan lite grand genom några fadderbarn. Dessutom finansierar vi gymnasiestudier för 4 st fd. elever från Destiny. Teacher Judith grundade skolan 2013 och vår ambition är att kunna hjälpa skolan mera genom att rekrytera fler faddrar!